Submitted by administrator on Wed, 10/02/2019 - 13:38
  • A Natural Order
    A Natural Order

A Natural Order- Ordú Nádúrtha

Life in times past followed a natural order. The ‘sustainability’ we search for today was a simple fact of life. Food was local, seasonal and produced without artificial fertiliser, pesticides or herbicides.

Consumption was limited. Most waste was compostable. There was no plastic. Houses were built of local materials and they ‘fitted’ the landscape because they were shaped from it. Furniture was locally produced and had a simplicity which we envy today.

Who can afford handmade clothes and shoes now? Yet this was the norm, especially for poorer people. It is ironic that as we have become richer, we seem to want the things that our less well-off grandparents and great grandparents took for granted!

Bhí ord nádúrtha leis an saol fadó. Ba chuid shimplí den saol a bhí san ‘inbhuanaitheacht’ a bhíonn á lorg againn inniu.

Bhí bia le fáil go háitiúil, bhí sé i séasúr agus táirgeadh é gan leasachán saorga, lotnaidí nó luibhicíde. Ní raibh bia

fairsing. Bhíothas in ann formhór den fhuílleach a chur i dtalamh arís. Ní raibh aon phlaisteach ann. Tógadh tithe le hábhar as an áit agus d’fheil siad don tírdhreach mar gur ón tírdhreach a múnlaíodh iad. Rinneadh an troscán go háitiúil agus bhí simplíocht ag baint leis, rud a mbeadh an-tóir air inniu. Cé atá in acmhainn éadaí agus bróga lámhdhéanta a cheannach inniu? Ach b’shin é an saol, go háirithe do dhaoine bochta. Is barúil an scéal é cé go bhfuilimid níos saibhre anois, tá rudaí uainn anois a bhí ar a dtoil ag ár seanmhuintir agus a muintir rompu nach raibh leath chomh rachmasach is atá muidne!

Fashion & Identity- Faisean & Aitheantas

‘Fashion is not something that exists in dresses only. Fashion is in the sky, in the street, fashion

has to do with ideas, the way we live, what is happening’

Coco Chanel

‘Ní i ngúnaí amháin a fheicfidh tú faisean. Tá faisean sa spéir, ar an tsráid, baineann faisean le smaointe, an

chaoi a mairimid, an méid atá ag tarlú’

Coco Chanel

Childhood- Work- An Óige- Obair

Today, children enjoy quite a long ‘childhood’ but that was not always the case.

Sa lá atá inniu ann, bíonn ‘óige’ sách fada ag gasúir ach ní mar sin a bhí an scéal i gcónaí.

Childhood- Play- An Óige- Súgradh

One thing which all children have in common is the pleasure they take in play and in toys.

Baineann chuile ghasúr sult as a bheith ag spraoi agus as bréagáin.

Childhood- Choice- An Óige- Rogha

In the 21st century, gender-equality is pushing the boundaries of what play means to a new generation of children and their parents.

Sa 21ú haois, tá an comhionannas inscne ag dó na geirbe agus an bhrí atá le súgradh do ghlúin nua gasúir agus dá dtuismitheoirí.

About this Panel / Page

Childhood WorkA Natural Order

Life in times past followed a natural order. The ‘sustainability’ we search for today was a simple fact of life. Food was local, seasonal and produced without artificial fertiliser, pesticides or herbicides. Consumption was limited. Most waste was compostable. There was no plastic. Houses were built of local materials and they ‘fitted’ the landscape because they were shaped from it. Furniture was locally produced and had a simplicity which we envy today.

Who can afford handmade clothes and shoes now? Yet this was the norm, especially for poorer people. It is ironic that as we have become richer, we seem to want the things that our less well-off grandparents and great grandparents took for granted!

Their society was largely self-sufficient, producing its own food and supported by a range of specialist craftspeople. Skilled carpenters could produce anything from a butter churn to a wheel-car, like the one above your head, or finer work like the ‘apprentice pieces’ on display here. The blacksmith could shoe a horse or make a gate – he could even pull your tooth! Basket-makers collected sallies and rushes along the rivers to weave containers, creels for turf and eel traps. In the right hands, straw could be woven into hens’ nests, chairs or mattresses. There were skilled boatwrights too– look at the Davin Boat, built completely by hand.

 
Tipperary County Council
Museum Standards of Ireland
Irelands Ancient East
 
Tipperary Tourism