Submitted by administrator on Wed, 10/02/2019 - 13:31
  • Maurice Davin
    Maurice Davin
  • Maurice Davin Boat
    Maurice Davin Boat
  • A Sweet Boat
    A Sweet Boat

After Maurice Davin’s death in 1927, the Cruiskeen was stored upside down in a cowshed at the Davin family farm outside Carrick on Suir. There it lay for nearly one hundred years, all but forgotten.

Tar éis do Maurice Davin bás a fháil i 1927, stóráladh an Cruiskeen bunoscionn i scioból bó ar fheirm theaghlaigh Davin taobh amuigh de Charraig na Siúire. Agus ansin a d’fhan sí ar feadh beagnach céad bliain, agus í dearmadta.

“I built the boat over forty years ago. Somehow or other she was not a success… I held onto her, I had faith in her, for she was a sweet boat. Last year I len gthened her bow a bit and the boys took her to this year’s regatta in Waterford and won. Now what do you think of that for a boat?” Maurice Davin in an interview with The New York Post in 1907.

“Thóg mé an bád os cionn dhá scór bliain ó shin. Ar chúis amháin nó ar chúis eile níor éirigh chomh geal sin léi...

choinnigh mé í, chreid mé inti, mar is báidín gleoite a bhí inti. Chuir mé lena tosach beagán ansin anuraidh agus thug

na leaids chuig rásaí na bliana seo i bPort Láirge í agus bhí an lá léi. Anois cad a cheapfá do mo bháidín?”

Maurice Davin in agallamh le The New York Post in 1907.

Hurling and Gaelic football are the two most popular spectator sports in Ireland. The All Ireland finals which are held every year in Croke Park, Dublin attract crowds of over 80,000 while a million more tune in on TV!

Is iad an iománaíocht agus an pheil Ghaelach an dá spórt is fearr le lucht féachana in Éirinn. Tarraingíonn craobhchomórtais uile Éireann a bhíonn ar siúl gach bliain i bPáirc an Chrócaigh, Baile Átha Cliath sluaite de bhreis is 80,000 duine agus féachann milliún duine eile orthu ar an teilifís.

Blowing our own trumpet....- Agus muid dár moladh féin mar is gnách....

We don’t want to blow our own trumpet (although Mick Delahunty blew a mean saxophone!) but here in Tipperary we believe we have every right to be proud of our musical heritage. Take a look at some of these and then maybe sit down and see what’s on the telly today!

Nílimid ag iarraidh a bheith ag déanamh gaisce as ár gcuid féin (cé go raibh Mick Delahunty thar cionn ar an sacsafón!) ach creidimid anseo i dTiobraid Árann go bhfuil sé de cheart againn a bheith mórtasach as ár n-oidhreacht cheoil. Féach ar roinnt acu seo agus ansin suigh síos go bhfeicfidh tú cad atá ar an teilifís inniu!

The Clancy Brothers
The Clancy Brothers
Frank Patterson
Frank Patterson (1938-2000)
Tommy O’Brien
Tommy O’Brien  (1905-1988)
Micheál Ó Súilleabháin
Micheál Ó Súilleabháin  (1950-2018)

Ag imirt an chluiche

Sport has always mattered in Tipperary! Famous for hurling and horses, you may be surprised at some of the other areas where Tipperary athletes have excelled!

Bhí tábhacht leis an spórt riamh i dTiobraid Árann! Bhí cáil ar an gcontae de bharr na hiománaíochta agus na gcapall, b’fhéidir go mbeadh iontas ort a chloisteáil faoi na réimsí eile ina ndearna lúthchleasaithe Thiobraid Árann gaisce!

About this Panel / Page

The Cruiskeen ConservedThe Cruiskeen Conserved
 

After Maurice Davin’s death in 1927, the Cruiskeen was stored upside down in a cowshed at the Davin family farm outside Carrick on Suir. There it lay for nearly one hundred years, all but forgotten. In May 2006, Maurice’s grandnephew Pat Walsh decided to try to save the boat and offered it to the Tipperary County Museum. An inspection showed that the boat could be rescued and the Museum was delighted with this significant donation. The first challenge was how to get the boat out of the cowshed! The problem was that the shed had been extended and now the boat was effectively ‘built-in’. The end wall had to be removed and very carefully the beautiful boat was passed through the open space with just 7cm clearance all round! It was then placed into a specially adapted articulated truck and transported all the way to the Conservation Centre, Letterfrack in Connemara. It arrived there on 17 May 2006. For six months a specialist team led by Sven Habermann in Connemara worked on the boat. On 24 November 2006, the Cruiskeen made one last journey, this time back home to Tipperary.